Opgavecentralen

Dansk, kultur og kommunikation

Fra_facebook_til_irl af Peter Fosgarau (2013)

 

Individ, institution og samfund

Børn_og_stress af Peter Fosgerau (2012)

 

Tværprofessionel rapport 

Tværprofessionel_rapport af Peter Fosgerau (2012)

 

Bachelor-opgaver

BACHELOR: Børnelitteratur og dialogisk læsning af Karin Hallas og Peter Fosgerau januar (2014)

BACHELOR: iPad – det nye pædagogiske redskab af Mads Kirkeby Sørensen (2014)